تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ | 22:49 | نویسنده : کمیل الوندی
این امتحان در تاریخ 24 آذر در شهرستان برگزار شد که می توانید فایل آن را از قسمت زیر بگیرید. البته این را اضافه کنم که این امتحان مورد انتقاد خیلی از آقایان قرار گرفت. لطفا شما هم نظر بدید.

ریاضی هفتم                    ریاضی هشتم